Hushjelpen
Hus hjelpen

HUS hjelpen er en av mine siste bøker. Den ble skrevet etter at jeg fikk mange henvendelser fra folk jeg traff rundt om i det ganske land. De ønsket en bok som ikke gikk så mye i dybden når det gjelder restauring og istand setting av gamle hus, leiligheter eller hytte. I boken HUS hjelpen tar jeg for meg de viktigste du må tenke gjennom før du starter med et gedigent restaurerings prosjekt. I mine to andre bøker Gamle Hus og Vern & Virke får du mer detaljert kunnskap om restaurering, renovering, rehabilitering og reparasjon av din bolig, naust, seter eller hytte.


Repasjon av vinduerSett håndbrekket på!

Det er mitt viktigste budskap til deg. Gjennom et langt og aktivt liv sammen med gamle hus er min erfaring at de fleste går skoa av seg om de ikke har tilstrekkelig kunnskap når de skal starte opp med restauring av en leilighet eller et gammelt hus.

Tenk gjennom hva du ønsker at denne boligen skal være for deg og din familie. Hva ønsker dere??? Bo om mulig i huset før du tar de store valgene. Tenk på originalvinduer, paneler, trapper og dører som en ressurs, ikke et hinder.


Still spørsmålene:

-   Hvilken tidsepoke?
-   Hvilken historie forteller dette huset?
-   Hva koster det?

Ikke mist hodet og bakkekontakten, tilpass deg til huset og vern om det ekte.
Følger du rådene mine vil du lykkes uten at du går skoa av deg.        
 


Håndverkeren

Legg først en plan, skaff deg en tilstandsrapport, velg riktige håndverkere, riktig maling og ta vare på det som betyr noe for deg. Et riktig istandsatt hus beholder verdien, ofte også høyner den dersom huset selges.

Da er jeg ganske så sikker på at du vil lykkes.

Lykke til!

Hilsen Sprossa